Günün Ayeti

Ey Ademoğulları! her secde yerinde (mescidde) ziynetinizi (güzel elbiselerinizi) giyiniz.

A'râf 7\31


Günün Hadisi

Her kim akşam namazından sonra altı rekat kılar, namaz ve arasında kötü söz konuşmazsa, o altı rekat o kimse için on iki senenin ibadetine muâdil (denk) kılınır.

(Tirmizi)

Günün Sözü

Birisi ile tartışırken vakar ve efendiliğini elden bırakma.

İmam Gazali(r.a.)


Tarihte Bugün