VAHİY SIRLARI-2
VAHİY SIRLARI-2 - Canibim.Com

 

 

 

 

Hak Teala Hz.leri sordu, Ey Ahmed bilirmisin ki benim katımda zahitlere ne vardır?

Hazreti Resul (sav): Bilmiyorum ya Rabbel Alemin dedi.Hak Teala hz.leri : Halk kıyamet gününde yine yaratılacak diye buyurdu.Ve hesap gününde boğuşmalar ,kavgalar olacak.Zahitler benim hesabımdan emindirler.Onlara Cennetin anahtarını vereceğim.Hangi kapıdan dilerse girerler.Benim cemalim onlardan bir an kaybolmayacaktır.Cennette onlara dört kapı açacağım.Birinden gece ve gündüzleri benim hediyelerim gelecektir.İkinci kapıdan bana istedikleri,diledikleri kadar zahmetsiz ve perdesiz bakabileceklerdir.

 

Üçüncü kapıdan Cehenneme bakacaklardır.Zalimlere nice azap edildiğini göreceklerdir.Dördüncü kapıdan kızlar ve gılman gelecektir.

 

Yarabbi,onlar hangi zahitlerdir ki onları bu türlü vasfetmekdesin diye sorar.Hak Celle ve Ala Hz.leri: Onlar şu kimselerdir ki evleri yoktur ki harab olunca üzülsünler ve melül olsunlar.Oğulları yoktur ki ölürlerse mahzun olsunlar.Malları yoktur ki elden giderse kaygılansınlar.Yemekleri yoktur ki hesap etsinler.Yumuşak kaftanları yoktur ki giyip onurlansınlar.Yüzleri de gece ibadetten,gündüzleri oruç tutmaktan sararmıştır.Ve dilleri beni zikretmekten başkası ile meşgul olmaya susmuştur.Ne Cehennemden korkuları vardır,nede Cenneti umarlar.Yalnızca benim için dua  ibadet ederler. buyurdu..

 

Resul (sav) Yarabbi benim ümmetimde bunlar gibi zahitler var mıdır? Diye sordu.

Hak Teala Hz.leri:Bunlar gibi zahitler Peygamberler ve şehitlerdir diye buyurdu.

Resul (sav) Yarabbi,benim ümmetimin zahitlerimi çoktur,yoksa israiloğullarının diye sordu.

Hak Teala hz.leri: Senin zahitlerinin yanında İsrail oğullarının zahitleri bir ak öküzün arkasında bir kara kıl gibidir diye buyurdu.

 

Resul (sav) Yarabbi niçin benim ümmetimin zahitleri onlardan çoktur diye sordu.

Hak Teala hz.leri: İsrail oğlarına ben yakınlık gösterince şüpheye,kuşkuya düştüler.Gönülleri karar bulduktan sonra yine inkarda bulundular.Senin ümmetin ise gönüllerinden şüpheyi atıp bana yakınlıklarından ayrılmadılar.diye buyurdu.

 

Resul (sav) ashabına sonra şöyle söyledi: Hamd ve şükürler ettim o Allaha ki benim ümmetimin zahitlerini onlardan fazla kılmıştı.İlahi dedim,benim ümmetimi esirge.Onlara rahmet eyle.Onlara tam kamil bir iman ver ki bundan sonra şüpheye düşmesinler.Onlara korku verdikten sonra gaflet verme.İlim,bilim verdikten sonra da cehil verme.Akıl verdikten sonra havayı nefis verme.Yakınlık verdikten sonra uzaklaştırma.Zikri verdikten sonra unutturma.Sabır verdikten sonra şikayet verme.Gönüllerine utangaçlık ver.Onları nefis afetlerinden,dünya ve ahiret fitnelerinden emin eyle,güvenli kıl” dedim.

 

Hak Sübhanehu ve Teala Hz.leri: Ya Ahmed şüphelerden sakınmak dinin başlangıcıdır ve sonudur.Susmak ve sessiz kalmak senin üzerinde olsun.Be sessizlerin gönlünü batıl şeylerden uzaklaştırarak onarırım.Çok konuşanların gönlünü de çok söylemekle harab ederim,yıkarım.Ya Ahmad İbadet on bölüktür.Dokuz bölüğü helal yemektir,bir bölüğü susmaktır.Bir kişi dil orucu tutsa ve sussa onun karşılığı,hikmettir,hikmetin mirası marifettir.Marifetinde mirası Yaradana yakın olmaktır.Her kim benim rızam ile iş yapsa,amel etse,ona üç haslet veririm.Birisi budur:Ona bir ilim öğretirim ki başkasından bir şey dilemez.Beni sevdiği zaman bende onu severim.Halkımada sevdiririm.Onun gönlünden bir kapı açarım.Daima benim cemalime bakar.Benim sözlerimi,meleklerimin sözlerini ona işittiririm.Ona sırlarımdan öyle sırlar öğretiririm ki halk o sırları bilmez..Ona haya ve utanma elbisesini giydiririm.Bütün halk da ondan utanırlar.Onun gönlünü marifet hazinesi yaparım.Cennet ve cehennem sırlarını ona bildiririm.Kıyamet gününde hesabını yaparım.Kabrinde Münkir ve Nekire ona soru sordurtmam.Onunla benim aramda söz aracılığı yaptırtmam.Onlar sırat köprüsünü geçerler,cehennemi görmezler.Cenneti süslerim.Nebiler ve şehitler ile cennete girerler.

 

Her kim bu türlü ibadet isterse dünyaya gönül bağlamasın.Dünya ehliyle oturmasın.

NOT:Devam edecek.

Tüm MAKALELER