SABRIN ESASI
Canibim.Com

SABRIN ESASI - Canibim.Com

                                             SABRIN ESASI

 

 

 

Sabrın esası ,Allahü teala”nın  Ali İmran suresi son ayetinde, (Ey iman edenler,cihat ve şeriatın hükümleri ve taatin zorluklarına sabredin ve muharebede sebat etmede, özellikle en büyük düşmanınız olan nefsin arzularına uymamakta sabredici olun.Sınır boylarında tam techizat kafirlere karşı durup onları defedin.Allahü tealaya karşı müttaki olun ki kurtulasınız.) ve Nahl suresi,127 ci ayetinde;(Ey Muhammed (sav),daima sabredici ol.Senin sabrın ancak

Allah tealanın Tevfik ve yardımı iledir.) buyurmasıdır.

 

Hz. Aişe(ra) bildirdiği hadiste (Sabır belanın ilk şiddetli zamanındadır.) Peygamber sav.huzuruna bir kimse gelip “Ey Allah”ın Resulü, malım gitti,param gitti,vucudum hasta oldu” dediği zaman, Resulullah;”Malı gitmiyen,parası bitmiyen, ve hasta olmayan kimsede hayır yoktur.Zira Allah teala bir kulunu severse, onu belaya müptela kılar.Ona bela verdiğinde, ona sabır ihsan eder.” Buyurdu.

 

Diğer bir hadiste “Kul için Allahü teala katında derece vardır.Kul bedeninde bir belaya müptela olmayınca ,ameli ile o dereceye kavuşamaz.Belaya müptela olunca, o dereceye kavuşur.” Buyurdu.

 

Kötülük yapan karşılığını görür” ayetine gelince, Ebubekir-i Sıddık ra.;” Ya Resulallah, bu

Ayeti kerimeden sonra, kötülük ile karşılık verilirden kurtuluş nasıl olur? Dediğinde ,Resulüllah sav.;(Allahü teala seni mağfiret etsin,ya Ebabekir,sen hasta olmaz mısın,sana bela gelmez mi ,sen belaya sabreder ve beladan gamlanırsın,üzülürsün. Bunların karşılığını alırsın.

Yani bunlardan sana gelecek hallerin hepsi senin günahına kefarettir” buyurdu.

 

Sabır üç çeşittir:

 

1-Allahü teala için sabretmektir: Bu da Allahü tealanın emrini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmaktır.

2-Allahü teala ile sabretmektir.Bu da Allahü tealanın kazasına ve diğer bela ve sıkıntılardan

Sende ve yaptıklarında sabır.

3-Allahü teala üzerine sabırdır. Bu da sana vad olunan rızık, yeterlilik ve yardım ve ahrete

Sevab üzerine sabırdır.

 

Zinnun-i Mısrı ra.:”Sabır,muhalefeten sakınmak,belaların acılığını yudum yudum tadarken sakin olmak,geçimle fakirlik baş gösterince zengin görünmektir” buyurdu.

Bazıları da “Sabır,bela gelince ,güzel edble durmaktır” dediler.

 

Nitekim Allahü teala Nahl suresi:96 ayetinde “Ahde vefa ile hükümlerdeki meşakkate ve kafirlerin eziyetlerine sabredenlerin karşılık ve mükafatlarını,amellerinden güzel ve  çok ederiz.” Ve Zümer suresi: 39 ayetinde” Memleketini bırakıp hicret ve mihnete ve taat meşakkatine sabredenlerin ahırette ecirleri hesapsızdır” buyuruldu.

 

Yahya bin Müaz-ı Razi ra.”MUHİPLERİN(Sevenlerin,aşıkların) sabrı ,zahitlerin sabrından zordur dedi.

 

Hülasa Cenabı Mevlam cümlemizi hakiki sabredenlerden eylesin!...

 

Selam ve dua ile……

 

 

 

Tüm MAKALELER